Hotel Royal Inn
 
Location Map

Address:
Hotel Royal Inn.
Phulchhab Chowk,
Rajkot - 360 001
Gujarat - INDIA

Phone:
+91- 281- 2459271, 2459272, 2459273, 2459274

Mr. Satish Viradiya:
+91-9726155225
+91-9274009274

E-mail:
info@hotelroyalinn.com